Hjemmelading av elbilen:

Slik lader du elbilen sikkert

Slurv med sikkerheten er lite tilrådelig, men hva er sikker lading?

SIKKER LADING: Det er en rekke elementer som avgjør om du lader så sikkert som mulig.
SIKKER LADING: Det er en rekke elementer som avgjør om du lader så sikkert som mulig. Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Har du husket å melde deg på nyhetsbrevet vårt?

(Elbil24.no): Nesten halvparten av norske elbilister lader fortsatt bilen sin hjemme fra vanlig stikkontakt, viser en undersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening.

Men verken Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) eller NELFO anbefaler det. Det antas faktisk at så mange som 60 prosent av elbileiere lader ulovlig.

Stikkontakten

NELFO er en landsforening for elektro-, ekom-, heis- og systemintegrasjonsbedrifter. Fagsjef Jon Steinar Hanstad forteller at ikke alle boliger eller garasjer er dimensjonert for den elektriske belastningen lading av elbil medfører.

– Vanlige stikkontakter er ikke beregnet for lading av elektriske biler, de tåler ikke langvarig høy belastning, som en elbil representerer. Det er derfor krav om at vanlige stikkontakter skal beskyttes med maksimalt 10A overstrømsvern, og ha en jordfeilbryter type B når de benyttes til lading av elektriske biler.

De fleste ladekabler til stikkontakt, såkalte Schuko-ladere, kommer med en relativt tung boks som kan veie flere kilo. Det er også viktig at denne avlastes, forklarer Hanstad.

– Det er viktig fordi kontakten ikke har mekaniske egenskaper til å håndtere vekten av ladeboksen. Kontaktene inne i stikkontakten blir bøyd, og plasten kan sprekke, dette kan føre til varmegang i kontakten. En stikkontakt er testet etter en norm, og testen gjøres med en maksimal belastning på 0,5 kg.

Jon-Steinar Hanstad i NELFO. Foto: El-løftet
Jon-Steinar Hanstad i NELFO. Foto: El-løftet Vis mer

– Brannfarlig

DSB er nasjonal elsikkerhetsmyndighet og forvalter regelverket for bruk av elektriske installasjoner og utstyr.

De skriver på sine sider at lading av elbil vil innebære en vesentlig endring i belastningsmønster og type belastning. Og selv om en vanlig kontakt kan tilkobles med 16A, er den ikke laget for denne høye belastningen over tid.

De skriver at de ofte har sett varmgang og smelteskader ved tilsyn, skader som er en stor risiko for brann.

– I tillegg vil ladesystemet i elbilen maskere en vanlig jordfeilbryter som da ikke vil fungere ved jordfeil. Da kan det oppstå livsfarlige situasjoner. Det må derfor installeres en spesiell jordfeilbryter type B, som ikke forstyrres av støyen fra ladesystemet.

De understreker også at man ikke skal bruke skjøteledning for å få ladeledningen til å rekke helt bort til stikkontakten.

– Ladekabel skal ikke forlenges med skjøteledning grunnet fare for skade og varmgang. Unntaksvis kan skjøteledning benyttes ved nødlading.

I tillegg skal man passe godt på hvordan selve ledningen plasseres i terrenget.

– Under ingen omstendigheter må kabel legges over fortau eller vei der den kan bli skadet eller forårsake skade.

DSB har laget en oversikt som forklarer hvilke tiltak som må gjøres når man skal gå i gang med ladingen av elbil. Du kan lese hele oversikten på DSB sine sider.

Hva med industrikontakt?

Industrikontakten, såkalt CEE, er et godt alternativ til Schuko-kontakten, og tåler å gi vedvarende ladeeffekt på 16 A eller mer, avhengig av hvilken kontakt du har. Man kan se på industrikontakten som en kraftigere utgave av den vanlige stikkontakten med to stikk. Hvor stor effekt bilen kan ta ut av den avhenger av ombordladeren i bilen.

Industrikontakten finnes i flere varianter, og kan gi en ladeeffekt på opptil 32A.

Man kan fint bruke en slik kontakt til lading av bilen, bare merk at man som regel trenger en adapter som fås kjøpt der ladekabler og elbil-tilbehør selges.

Sjekk det elektriske anlegget

Dersom du vil lade bilen hjemme på regelmessig basis, anbefaler både DSB og Norsk elbilforening at man installerer en hjemmelader, altså en boks på veggen i garasjen eller liknende. Men her må man sjekke at man ikke oppgrader til mer enn det boligen tåler.

Hvis man vil installere en hjemmelader som har mer enn 16A bør man få en fagkyndig til å ta en titt i sikringsskapet, forteller Hanstad i NELFO.

– De fleste normale eneboliger kan fint installere en 16A kurs til lading av elbil. Hvis det er snakk om større kapasitet, vil det for eldre boliger ofte være en begrensning på overbelastningsvernet for hele installasjonen.

Overbelastningsvernet er beregnet ut ifra behovet i boligen på byggetidspunktet, sier Hanstad.

– Hvis boligen er bygget på 60-tallet, vil det elektriske anlegget i mange tilfeller ikke tilfredsstille dagens behov. Vi har i dag mange flere effektkrevende apparater, slik som induksjonstopp, hurtig vannoppvarming og lading av elbil.

Kan føre til brann

Derfor er det viktig at du får en veiledning av en elektroinstallatør før du går i gang.

– Det vil ikke være mulig for en kunde å selv vurdere tilstanden på anlegget og ledig kapasitet. Hvis man skal sette opp et nytt uttak for lading av elbil som har en større belastningsstrøm enn 20-25A, kan det være lurt å ta en faglig vurdering på sikringsskapet. Eldre installasjoner er ikke nødvendigvis godt egnet for bruksendringer som dette, sier Hanstad.

Dersom du velger å ikke se over anlegget, men bare bruker det som det er, så kan det få store konsekvenser, sier Hanstad.

– Det kan i verste tilfeller føre til en brann i kontakten, sikringsskapet eller andre steder i installasjonen. Elbilen som sådan representerer liten brannfare. Det er påkjenningene ved belastning som kan føre til oppvarming, serielysbue og andre forhold som i ytterste konsekvens fører til en brann.

Sette opp ladeboks hjemme

Dersom du har sjekket at det elektriske anlegget tåler en ladeboks, vil du kunne få hjelp av en montør, sier Hanstad.

– Når det skal monteres en ladeboks vil det normalt sett legges opp en ny kurs fra sikringsskapet. I eksisterende frittliggende garasjer er det imidlertid tillatt å bruke en eksisterende kurs.

Da vil det være de samme kravene som for montering av en ny boks på egen kurs som gjelder, forklarer Hanstad.

- Boksen skal beskyttes med jordfeilbryter type B, eller standardisert utstyr for utkobling av DC-jordfeil, og det skal være overspenningsvern i installasjonen.

Dersom det settes opp en ny kurs med kabel fra sikringsskapet ditt, kan du unngå litt kostnader ved å gjøre noe av arbeidet selv.

- Man kan grave og legge ned trekkerør for kabelen til garasje, stolpe eller liknende. Det kan være en besparelse for kunden å gjøre dette arbeidet selv. Spør installatøren på forhånd, slik at du benytter riktig dimensjon og type på røret, samt at føres rett og graves ned på rett dybde, sier Hanstad.

Tåler strømnettet belastningen?

Tidligere var det snakk om at strømnettet i Norge var for svakt i enkelte områder, til at det tålte lading av elbiler uten at andre ble påvirket.

Dette gjelder fremdeles, men bare enkelte steder, sier Hanstad.

– Distribusjonsnettet i Norge er bygget ut gjennom en årrekke, og en del områder har det vi kaller svake nett, med dårlig kortslutningsstrømmer. Det vil først og fremst legge en begrensning på hvor mye kapasitet du kan forvente å få til lading av elbil.

- Hvordan vet man i så fall om man bor i et område der man må gjøre ekstra tiltak for at nettet skal tåle det?

– Det kan en installatør hjelpe deg med å svare på, han vil gjøre en vurdering av hvilken størrelse du kan ha på overbelastningsvernet inn i huset. Dette blir basert på ledig kapasitet på transformatoren og kortslutningsverdiene han får oppgitt fra nettselskapet.

Dersom det viser seg at området du bor i har et såkalt svakt nett, finnes det fremdeles råd, forsikrer Hanstad. Men det kan bli dyrt.

– Nettet kan forsterkes ved at man bytter ut transformator og eventuelt kabler inn til huset.

Kostnaden for å utbedre nettet vil tilkomme kunden. Merk at dersom det er ditt strømbehov som gjør at nettet må forsterkes, så kan regningen for hele modifiseringen tilfalle deg.

Vi bryr oss om ditt personvern

elbil24 er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer