Lange ventelister for elbiler:

Derfor bør du sette deg på venteliste for elbil allerede nå

I dag finnes det 24 elbiler på markedet. Neste år kommer det 15 til, men det blir fortsatt ventelister.

LANG KØ: Kundene står i lang kø for å få tak i en elbil med lang rekkevidde. Nissan Leaf er leveringsdyktig, men mangler foreløpig den lange rekkevidden. Foto: Jamieson Pothecary
LANG KØ: Kundene står i lang kø for å få tak i en elbil med lang rekkevidde. Nissan Leaf er leveringsdyktig, men mangler foreløpig den lange rekkevidden. Foto: Jamieson PothecaryVis mer

Ventelistene er på opp mot et par år for nye elbiler med lang rekkevidde. Og lang rekkevidde står høyt på nye elbilisters ønskeliste. Kanskje det blir bedre når det kommer flere biler på markedet?

I år har vi 24 elbiler å velge mellom, og i 2019 kommer det ytterligere 15 nye modeller på markedet.

Dessverre er det god grunn til å tro at flere av disse også kommer i begrenset antall. Dette fikk vi sist en påminnelse om nylig.

2,5 års ventetid?

Da ble nemlig prisene for kommende Kia e-Niro kjent. Over 7.000 kunder har betalt inn 7.777 kroner for å sikre seg en bil så tidlig som mulig. De fleste av disse fikk samtidig kjenne på noe som kan minne om en klam klut i fjeset.

Importøren regner med å kunne levere et sted rundt 2.000 biler i løpet av 2019.

Dersom dette holder stikk, og situasjonen ikke endrer seg, vil det altså gå 3 år før alle som står på ventelisten får sine biler. Det er selvfølgelig lite trolig at alle vil fortsette å stå på ventelisten. Det vises ikke minst på Facebook, der det for lengst er opprettet egen gruppe for de ventende. Der snudde tonen brått fra spent optimisme til skuffet oppgitthet. Kia lover på sin side å holde potensielle kunder løpende oppdatert, og de bruker alle midler for å skaffe til veie flere biler. Midlertidig har de nå stoppet å ta flere reservasjoner.

LITE ANTALL: Importøren regner med å kunne skaffe et sted rundt 2.000 biler i løpet av 2019. Det er de 5.000 ventende kundene lite fornøyd med. Foto: Kia
LITE ANTALL: Importøren regner med å kunne skaffe et sted rundt 2.000 biler i løpet av 2019. Det er de 5.000 ventende kundene lite fornøyd med. Foto: Kia Vis mer

Kia e-Niro tiltaler mange fordi den har lengst rekkevidde blant konkurrentene, i tillegg til at den har god plass - også i bagasjerommet. Med en prislapp under 400.000 kroner er den også innen økonomisk rekkevidde for veldig mange.

Utsiktene er varierende

I Norge nådde vi over 38 prosent markedsandel for nullutslippsbiler i oktober, mens det øvrige Europa vaker på en andel i underkant av én prosent. Dessverre er andelen for Europa enda lavere i realiteten.

Mange av bilene som inngår i dette tallet er nemlig bare registrert en dag i Tyskland, eller andre markeder, før de blir satt på trailere og sendt til Norge.

Kia er bare en av flere som importerer slike biler i stor stil for å kunne tilfredsstille norske kunder. Dette vil de etter alt å dømme fortsette å gjøre når e-Niro kommer på markedet, og her ligger noe av håpet for de mange som står på ventelisten. Også fra Sverige er importen av elbiler betydelig. Ikke bare av nytt, men også brukt. I oktober var nær 2 av 10 biler bruktimportert, uavhengig av drivlinje.

Kia Soul, Nissan Leaf og VW Golf stod for 37,6 prosent av dette volumet alene, melder nettstedet Bilnytt.

Dette er som kjent tre av de mest solgte elbilene på det norske markedet.

Halvannet års ventetid: På et tidspunkt hadde Hyundai 20.000 interessenter på deres elektriske Kona. Listen er nå noe kortere, men fortsatt vil det ta 1,5-2 år før alle som har bestilt bilen får den levert. Foto: Hyundai
Halvannet års ventetid: På et tidspunkt hadde Hyundai 20.000 interessenter på deres elektriske Kona. Listen er nå noe kortere, men fortsatt vil det ta 1,5-2 år før alle som har bestilt bilen får den levert. Foto: Hyundai Vis mer

Mye import

Norge støvsuger med andre ord de markedene der det er mulig å finne aktuelle elbiler. Dette lar seg gjøre så lenge de andre markedene ikke er interessert i bilene selv, men hva den dagen dette endrer seg? La oss si at kundene i EU-landene våkner og faktisk vil ha elbilene selv, for ikke å snakke om når dette markedet vokser til det doble – altså 1,5 prosent.

Det er slettes ikke urealistisk innenfor ganske kort tid, og da kan vi nordmenn være satt ut på sidelinjen på flere måter.

For det første får vi ikke like enkel tilgang til import av de såkalte 1-dags registrerte bilene, ettersom disse heller vil selges i hjemmemarkedet. I tillegg vil det stå flere markeder og klore på dørene til fabrikkene for å få biler, ikke bare fra Norge. Denne situasjonen ligger antagelig bare et par år frem i tid.

Hva da med råvarene?

En neste utfordring ligger i tilgangen av råvarer. Flere produsenter vi har snakket med forventer en mangel av spesielt litium rundt 2020-2022. Ikke fordi det er mangel på råvaren i seg selv, men fordi de som utvinner råvaren ikke har klart å skalere opp raskt nok til å klare å forsyne et skrikende marked.

Selv om det ikke ser ut til å få utslag for Norge, har blant annet Hyundai satt produksjonen av elektriske Ioniq på hold for en periode, basert på midlertidig mangel av råvarer.

Samtidig blir det etter hvert viktigere og viktigere for bilprodusentene å produsere hel- eller del-elektrifiserte biler. Disse er med på å trekke det totale CO2-utslippet fra bilparken ned til de målsettinger som er satt, og elektrifisering er for flere eneste mulighet.

Etterspørsel overgår tilgang

Vi går med andre ord inn i en spennende og viktig tid for elbilen i tiden som kommer, men alle disse elementene vil etter alt å dømme gjøre det vanskelig å få tak i en elbil i lang tid fortsatt, mest fordi kundetilsiget er så stort.

Etterspørselen vil i Norge overgå leveringskapasitetene, og vinnerne er de som faktisk setter seg på venteliste, lar tiden gå, og endelig en dag får bilen.

Heldigvis vil det etter hvert åpne seg et større bruktmarked. Dette vil demme opp for noe av tilveksten av elbilkunder, men langt fra nok.

Heldigvis ligger det føringer i nye utslippskrav som ikke gir bilprodusentene noe valg. De må lage flere elbiler for å klare de samlede utslippskravene i porteføljen.

Men frem til dette kan det være greit å være føre var og sette seg på en liste, eller fler. Det kan du kanskje bli glad for om et par års tid.