Slik virker motoren i elbiler:

Elbilskolen: Motoren

Slik virker motorene i elbiler.

(Elbil24): Elmotoren er svært energieffektiv, i motsetning til en forbrenningsmotor.

Mens elmotoren utnytter langt over 90 prosent av tilført energi, er tallet på godt under 40 prosent for en forbrenningsmotor. Mye av energien går til spille, spesielt til varme.

Foreløpig er det Toyota som har satt rekord for termisk virkningsgrad i en forbrenningsmotor, med 42 prosent - vel og merke i benk og uten last.

Men også blant elmotorer er det store forskjeller, og elmotoren i en elbil har veldig lite til felles med motoren du finner i drillen din.

DC-likestrøm-motor og AC-vekselstrøm-motor

Batterier har en pluss- og en minuspol og leverer fra seg likestrøm. Derfor burde det være naturlig å bruke likestrømsmotorer i elbiler.