Ny nordisk klimarapport:

- Må spille på lag med forbrukerne

Norsk Elbilforening er ikke enig i klimarapporten som sier at elbilinsentiver bør kuttes.

NY RAPPORT: Norge bør kutte elbil-insentiver og øke avgiftene på fossilbiler. Foto: NTB Scanpix
NY RAPPORT: Norge bør kutte elbil-insentiver og øke avgiftene på fossilbiler. Foto: NTB Scanpix Vis mer

Kampanjetilbud på Elbil24 PRO – kun 1 krone!

Norge anbefales å kutte el-bilfordelene og i stedet øke avgiftene på bensin- og dieselbiler, ifølge en rapport som legges fram tirsdag.

Norsk Elbilforening er uenige, og frykter danske tilstander.

Bør øke fossilavgift

I en rapport fra Nordisk ministerråds forskningssenter Nordregio, som har satt sammen tolv forskere til å gjøre opp status for den nordiske klimapolitikken, kommer det klare råd til norske politikere, skriver VG

Norge anbefales blant annet å redusere elbil-subsidiene og øke avgiftene på biler som forurenser mer.

– Hvis målet er å redusere klimautslippene er det mest effektive å rette tiltakene og avgiftene inn mot bilene som bidrar med de største utslippene, sier postdoktor Katinka Holtsmark ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo til avisa.

Hun sier videre at mindre elbilstøtte og dyrere fossile biler kan føre til at folk velger andre løsninger, som kollektivtransport.

Ikke enig

Generalsekretær i Norsk Elbilforening, Christina Bu, er ikke enig i rapporten.

– Norsk elbilpolitikk er en suksess fordi den spiller på lag med forbrukerne. Det er viktig å ha med seg folk om vi skal lykkes i klimapolitikken. I Norge har vi lyktes med en god balanse mellom pisk og gulrot, sier Bu til Elbil24.

IKKE ENIG: Generalsekretær i Norsk Elbilforening, Christina Bu, advarer mot å fjerne insentiver. Foto: Norsk Elbilforening
IKKE ENIG: Generalsekretær i Norsk Elbilforening, Christina Bu, advarer mot å fjerne insentiver. Foto: Norsk Elbilforening Vis mer

Hun tror bortfall av insentiver vil føre til at færre går over til utslippsfrie biler.

– Norge er i ferd med å bli verdens første massemarked for elbil. Stadig flere folk får være med på å kutte klimagassutslipp ved å bytte fra fossilbil til elbil. Innfører man avgift på elbil nå, vil folk tvinges til igjen å investere i gammeldags forurensende teknologi. Norge må ikke risikere å ødelegge sin viktigste klimapolitiske suksess.

Danske tilstander

I Danmark var salget av elbiler en suksess så lenge de hadde insentiver på plass.

Men da den danske regjeringen valgte å fjerne insentivene, så man et drastisk fall i salget. Dette er ikke en situasjon Bu ønsker til Norge.

– Vi må ikke la det beste bli det godes fiende. Vi må både få til kollektiv, sykkel og bil om vi skal lykkes.

– Danmark har høye avgifter på bil, men dårlige elbil-insentiver. Elbilsalget i Danmark var på 1,6 prosent første kvartal i år, til sammenlikning var det på nær 50 prosent i Norge. Denne forskjellen innebærer langt større framtidige utslipp fra bilparken i Danmark, sammenliknet med Norge, sier Bu.