Nye regler for elsparkesykkel

Nå blir reglene mye strengere: - Kan ikke fortsette slik

Nå innføres blant annet hjelmpåbud og promillegrense ved bruk av elsparkesykkel.

ELSPARKESYKKEL: Er det egentlig smart å elsparkesykle i snøen? Vi testet! Reporter: Christian Wehus. Video: Ingebjørg Iversen Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Få tilgang til de viktigste sakene og en rekke medlemsfordeler: Prøv vårt pro-medlemskap for 1 krone første måneden.

(Elbil24): - Vi ser at de innstrammingene som er gjort så langt ikke er tilstrekkelige. Det vil vi gjøre noe med før årets sesong, og vi strammer inn reglene fra våren 2022.

Det sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding. Her blir det klart at regjeringen nå setter ned foten for en bransje som har fått mange negative overskrifter de senere årene.

- De siste tre årene har i vi sett uakseptabelt høye skadetall og et stadig økende konfliktnivå mellom elsparkesykler og andre trafikanter. Slik kan det ikke fortsette, sier Nygård.

- Vi må ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til både brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter. Derfor strammer vi inn reglene for bruk av elsparkesykler, fortsetter samferdselsministeren.

- Kjærkomment

Dermed blir det både promillegrense, aldersgrense og hjelmpåbud når regjeringen nå strammer inn reglene for bruk av elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy.

Norden-sjef Christina Moe Gjerde i utleiefirmaet Voi ser lyst på tiltaket om promillegrense.

– At regjeringen vil innføre promillegrense er et kjærkomment og etterspurt tiltak, som vi håper vil gjøre det lettere for myndighetene å håndheve regelverket. Det vil også ha en god preventiv effekt, sier Moe Gjerde til NTB.

Dette blir endringene:

  • Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.
  • Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra "sykkel" til "motorvogn".
  • Aldersgrense på minst 12 år.
  • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.

Promillegrense som for bil

Promillegrensen for elsparkesykler og liknende kjøretøy settes altså til 0,2 - det samme som for bil og andre motorvogner.

- Det er ingen grunn til høyere promillegrense med kjøretøy som allerede har dokumentert svært høy forekomst av rusrelaterte ulykker. Den alminnelige 0,2 grensen skal derfor gjelde også for kjøring med små elektriske motorvogner, sier Nygård.

Han viser til nullvisjonen om ingen drepte eller skadde i trafikken, og mener regjeringen må legge til rette for trygg ferdsel i trafikken.

- Uvettig bruk av elsparkesykler gir skader, sorg og lidelse for mange mennesker hver eneste dag i sesongen. Vi må derfor ta grep for å få bruken av disse kjøretøyene inn i ansvarlige og trygge rammer, sier Nygård.

  • Har du sett denne?
Dashcamvideo viser en bil som akkurat klarer å stoppe for en fotgjenger med barnevogn. Vis mer

Snur om motorvogn

Elsparkesykler skal nå klassifiseres som motorvogn. Dermed snur regjeringen og går tilbake til en tidligere brukt klassifisering:

- Dette vil innebære å gå tilbake til klassifiseringen vi hadde fra 2014-2018 for Segway og andre selvbalanserende kjøretøy, sier Nygård.

Omklassifisering til motorvogn er i tråd med at dette grunnleggende sett er motorvogn etter vegtrafikklovens definisjon.

– Også risikomessige forhold tilsier at små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra sykkel til motorvogn, sier Nygård.

Aldersgrense og krav om hjelm

Regjeringen ønsker også å stramme inn reglene for barn, til tross for at ulykkestallene ikke tilsier at unge er særlig utsatt for ulykker.

- Barn har ikke samme trafikkforståelse og evne til samhandling i trafikken som voksne, og har derfor særlig krav på vern. De yngste barna bør derfor ikke bruke elsparkesykler eller lignende kjøretøy, og vi innfører en aldersgrense på minst 12 år, sier Nygård.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) innfører skjerpede regler om elsparkesykler etter 100 dager som statsråd. Foto: Heiko Junge / NTB
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) innfører skjerpede regler om elsparkesykler etter 100 dager som statsråd. Foto: Heiko Junge / NTB Vis mer

Det vil også innføres et hjelmpåbud for barn under 15 år. Om lag en tredel av skadene i ulykker med elsparkesykkel er hodeskader. Regjeringen mener et påbud vil gi et viktig signal om risikoen ved bruk av slike elektriske kjøretøy og være holdningsskapende for å etablere gode vaner.

- Vi vil derfor innføre påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år, sier Nygård.

Et generelt hjelmpåbud, som også ville omhandlet voksne, blir det ikke noe av. Nygård begrunner det med at et slikt påbud er vanskelig å forene med det fungerende utleietilbudet.

- Likevel vil jeg sterkt oppfordre også voksne til å være gode forbilder og bruke hjelm, sier Nygård.

Forslag til forbud på fortau

I tillegg til de skjerpede reglene vil samferdselsministeren utrede om det skal innføres forbud mot bruk av elsparkesykler på fortau, men ikke på gang- og sykkelstier.

Samferdselsministeren viser til at det særlig i sentrale bystrøk er høyt og vedvarende konfliktnivå mellom elsparkesyklister og fotgjengere. Fortauene er særlig etablert for de gående, som tross alt er de mest sårbare trafikantene, og det er kun unntaksvis at elsparkesyklister har lov til å kjøre på fortauet.

I den sammenheng vil det også bli utredet om aldersgrensen for bruk skal være høyere. Et forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven vil også bli vurdert.

Det skal også bli vurdert formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped, skriver Samferdselsdepartementet.

Velkommen til vårt kommentarfelt

Vi setter pris på kommentarer til artiklene på elbil24.no. Husk at mange vil lese det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig. Vi gjør oppmerksom på at alle innlegg kan bli redigert eller fjernet av redaksjonen.