Redaksjonelle retningslinjer for Elbil24

Elbil24.no er en uavhengig redaksjon i Scandinavia Online AS, en del av Aller Media-konsernet. Vi har som mål å levere relevant og nyttig forbrukerstoff om elbil, presentert på en balansert og leseverdig måte.

(Elbil24): Alle redaksjoner i Scandinavia Online arbeider i henhold til Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten.

REISER

Elbil24.no har som utgangspunkt at redaksjonelle reiser skal dekkes av redaksjonen. Det gjøres likevel unntak der reise/overnatting dekkes av andre, hovedsakelig ved store billanseringer. Dette sier vi med jevne mellomrom ja til, der det av praktiske og kostnadsmessige årsaker er lettere å flytte menneskene til bilene, enn motsatt.

Turen må da gi oss tilgang til unik informasjon som enten ikke ville blitt tilgjengelig for leserne før på et vesentlig senere tidspunkt, eller ikke i det hele tatt, som beskrevet under punkt

Testene og artiklene fra slike turer vil forøvrig gjennomgå den samme redaksjonelle vurdering og kontroll som våre øvrige tester og Sreportasjer, som beskrevet i Vær Varsom-plakatens punkt 2.7 og 2.8.

ANNONSER

Salgsavdelingen i Scandinavia Online AS er en selvstendig enhet, og ansvarlig for annonsesalget på Elbil24.no. Ingen av journalistene i Elbil24.no er involvert i denne virksomheten, på samme måte som salgsavdelingen eller annonsørene heller ikke har noen innflytelse på det redaksjonelle innholdet.

Salgsavdelingen varsles ikke om fremtidige publiseringer av bestemte saker, på samme måte som salgsavdelingen eller salgsavdelingens kunder heller ikke kan bestille bestemte artikler, produktomtaler eller liknende.

Dukker det opp annonser fra produsenten av et produkt samme dag eller uke som dette produktet omtales, er dette enten tilfeldig, eller så har annonsøren kjøpt annonsering som utløses ved bestemte stikkord. Disse stikkordene er begrenset til generelle begreper (”mobiltelefon”, ”suv” eller liknende). Det er ikke mulig å kjøpe stikkord på merkevarer eller produsentnavn.

Produktplassering forekommer ikke på Elbil24.no.

Annonser skal tydelig merkes som annonser. Det er vår klare intensjon at du som leser ikke skal være i tvil om hva som er redaksjonelt innhold og hva som er betalt av annonsører.

REDAKSJONELT

Elbil24.no etterstreber å være så redelig som mulig i vårt journalistiske arbeid. Dette innebærer blant annet:

  • at kilder som er brukt i saken skal oppgis, enten det dreier seg om konkrete personer, pressemeldinger eller andre nettsteder
  • at vi praktiserer tilsvarsrett, der anklager mot personer, bedrifter eller organisasjoner gis anledning til å besvares. Dette skal fortrinnsvis skje i den opprinnelige artikkelen, men kan også i noen tilfeller gjøres i en oppfølgerartikkel
  • at leserne har mulighet til å korrigere, utfylle og diskutere artiklene i diskusjonsfeltet
  • at vi ikke betaler for nyhetstips
  • at vi forsøker å unngå spekulasjoner eller artikler basert på rykter
  • at lesertall, sidevisninger og andre tekniske aspekter ved Elbil24.no alltid kommer fra objektive tredjepartskilder som TNS Gallup eller Google Analytics
  • at vi forsøker å korrigere feil i artikler så raskt som mulig
  • at artikler ikke skal slettes uten det foreligger særlig gode grunner

TESTER

Elbil24.no tester en rekke biler og andre produkter.

Disse produktene låner vi i hovedsak fra produsenter, eller fra disses representanter. Produkter blir sendt tilbake etter testing, så sant verdien ikke er så lav at det er rimeligere å avhende på annen måte. Produkter brukt i test blir aldri beholdt privat av redaksjonelle medarbeidere.

Det gis ikke løfter til utlåner om at et produkt skal særbehandles.Ingen produkter beholdes av testjournalisten ut over det tidsrommet man har tilgang til produktet for test/langtidstest.

Velkommen til vårt kommentarfelt

Vi setter pris på kommentarer til artiklene på elbil24.no. Husk at mange vil lese det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig. Vi gjør oppmerksom på at alle innlegg kan bli redigert eller fjernet av redaksjonen.