Snerret etter spørsmål

USA: President Joe Biden reagerte kraftig på et spørsmål fra journalisten i salen.