Volvo sporer kobalt brukt i elbiler

Volvo bruker blokk-kjede teknologi til å spore råvarene brukt i elbil-batteriene.

5. november 2019


Annonse
Annonse
Utgitt av Scandinavia Online– et selskap iAller Media